ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Koliki je zapravo problem vlasništva u Hrvatskoj?

Problem je značajan – u Hrvatskoj postoji iznimno velik broj zemljišta bez riješenog vlasničkog pitanja.

Bez čistog vlasništva nije moguća legitimna upotreba zemljišta, stoga takve površine ostaju bezvrijedne. To je loše prvenstveno za potencijalne vlasnike zemljišta koji bi htjeli ostvariti vrijednost od svoje imovine. Također je loše i za državu – ovaj je problem prepreka i za višemilijunska ulaganja kakva trenutno uživaju druge mediteranske države.

Procjenjujemo da bismo rješavanjem ovog problema otključali vrijednost u iznosu od 5 do 10 milijardi eura. Time bismo osigurali prihode vlasnicima zemljišta, ali i potaknuli gospodarstvo, njegov rast i nova zapošljavanja.

Zašto taj problem još uvijek postoji?

Problem neriješenih vlasničkih odnosa nije isključivo hrvatski problem, ali u Hrvatskoj je izrazito naglašen. Pojavljuje se u zemljama koje su iskusile snažna politička previranja i posljedično masovne migracije. Problemu pridonose i tradicionalni stavovi o spolnoj nejednakosti, danas u potpunosti nespojivi s postojećim EU i međunarodnim zakonima.

Specifični problemi nastaju zbog sljedećih uzroka:

  1. mnogim vlasnicima, pogotovo onima koji su iselili iz Hrvatske, teško je ući u trag;
  2. neusklađenost zemljišnih knjiga i katastra;
  3. nemogućnost dogovora suvlasnika oko raspodjele zemljišta;
  4. gotovo je nemoguće ući u trag rođacima preminulih vlasnika;
  5. složenost i veliki troškovi pravnih postupaka za uspostavu čistog vlasništva.
Kako ste riješili te probleme?

Tehnologijom, automatizacijom procesa te trogodišnjim intenzivnim istraživanjima i razvojem. Terra Adriatica je tehnološka tvrtka, u čijim temeljima stoji intenzivno proučavanje hrvatskih zakona. Time smo, tamo gdje pojedinac ima valjano pravo, utabali nezaustavljiv put do uspostave čistog vlasništva nad zemljištem prije njegove prodaje – bez obzira na komplikacije. Našu tvrdnju u potpunosti podupire pravno mišljenje.

Naša upotreba najnovije napredne tehnologije u potpunosti mijenja stvari. Njenom primjenom rješavamo bezbroj iznimno složenih problema tipičnih za ishođenje čistog vlasništva. Za detaljno objašnjenje korištenih metoda, možete posjetiti naš odjeljak Tehnologija.

Što možete učiniti za mene?

Ako imate legitimno pravo na zemljište i želite ostvariti vrijednost od prodaje tog zemljišta – bez ikakvih troškova unaprijed – tada Vam možemo pomoći.

Što ne možete učiniti za mene?

Naš poslovni model oslanja se na prihode od konačne prodaje zemljišta. Postupak uspostave čistog vlasništva je intenzivan i skup, s time da taj trošak pokrivaju vanjski investitori, oslanjajući se na našu procjenu. Bez konačne prodaje zemljišta, ne bismo mogli pokriti te troškove. U skladu s tim, trenutno Vam ne možemo ponuditi nezavisnu uslugu ishođenja čistog vlasništva.

Ako ste zainteresirani isključivo za uspostavu čistog vlasništva ili jednostavno želite detaljnije provjeriti imate li potencijalno pravo na neko zemljište, registriranim korisnicima nudimo opcionalna izvješća.

Molimo posjetite naš odjeljak Rješenja za više detalja.

Koliko precizno možete procijeniti imam li potencijalno pravo na neko zemljište?

Uz Vaše dopuštenje i koristeći podatke koje nam pošaljete, povezujemo ih s desecima milijuna javnih zapisa iz različitih javnih izvora, uključujući zemljišne knjige i katastar.

Dobivene rezultate analiziramo koristeći vlastiti sustav umjetne inteligencije (UI). U obzir uzimamo brojne faktore koji bi na njih mogli utjecati, poput promjena u imenima tijekom godina ili njihovih pogrešnih zapisa u registrima, da bismo dobili pokazatelje što i gdje možda posjedujete. Svaki rezultat potom ispitujemo da bismo što je moguće točnije procijenili koliko bi ishođenje čistog vlasništva moglo potrajati.

Zemljišne knjige prepune su nedostataka, kao što su nepostojeći ili u potpunosti netočni zapisi. Često nailazimo na slučajeve u kojima je pojedinac naslijedio zemljište, no njegovo pravo nije uknjiženo. Naš Locksmith proizvod odnosi se na svakog od spomenutih slučajeva, osiguravajući nezaustavljiv postupak ishođenja čistog vlasništva i prodaje zemljišta.

Uspostava čistog vlasništva dug je i složen proces. Budite oprezni ako Vam itko govori drugačije.

Jamčite li mi da ćete uzeti moj slučaj?

To što radimo, između ostaloga, oslanja se i na ekonomiju razmjera. Naime, da bi proces bio održiv, možda ćemo morati konsolidirati više zemljišta na nekom području. U trenutku kada dosegnemo kritičnu masu površine, započinjemo s uspostavom čistog vlasništva i izlažemo se svim troškovima vezanim za taj proces.

Stoga ćemo Vas prvo pitati želite li se uključiti u Registar zainteresiranih korisnika. Kada to učinite, možemo započeti s radom na stvaranju kritične mase zemljišta za određeno područje. Time prelazimo na iduću fazu uspostave čistog vlasništva prije konačne prodaje zemljišta.

Čak i ako je vjerojatnost da posjedujete zemljište označena kao niska, Vaše podatke čuvamo sve dok imate aktivan Terra Adriatica račun, za slučaj da se promijene okolnosti (naprimjer, ako u našoj bazi dođe do promjene koja će promijeniti Vaš status). U tom slučaju, ponovno ćemo Vas kontaktirati i obavijestiti o mogućnostima.

Jedan sam od više suvlasnika jednog zemljišta – što dalje?

Svaki suvlasnik zemljišta ima pravo pokrenuti proces za ishođenjem vlasništva nad cjelokupnim zemljištem. Koristeći taj proces ali i razne druge metode surađivat ćemo i s ostalim vlasnicima, a sve u cilju ubrzanja procesa. Bez obzira koliko dugo traje, proces ćemo izvršiti – jednom pokrenut, proces je nezaustavljiv.

Koliko će trajati prodaja mog zemljišta?

Brojni su čimbenici koji utječu na trajanje procesa. Jedan od čimbenika, spomenut ranije, je dosezanje kritične mase površine zemljišta unutar određenog područja da bismo osigurali financijsku održivost projekta.

Kad se odlučimo na sljedeći korak i osiguramo sredstva, cilj nam je uspostava čistog vlasništva u roku od 3 do 4 godine. Čim se uspostavi čisto vlasništvo, surađivat ćemo sa svim stranama kako bismo povećali vrijednost tog zemljišta prije prodaje. Očekujemo da će nam za to biti potrebno između 12 i 24 mjeseca.

Kako sve to postići bez plaćanja unaprijed?

U današnjoj ekonomiji, investitorima je sve teže doći do održivih povrata investicija. Locksmith je stoga jedinstvena prilika za sve njegove sudionike.

Investitore koje traže prihode od ulaganja osiguranih s imovinskim kolateralima, spajamo s prodavateljima koji žele ostvariti vrijednost od svog zemljišta.

Terra Adriatica će dokazati investitorima da je sposobna osigurati čisto vlasništvo prije prodaje. Zauzvrat, investitori će financirati proces i zajamčiti prodavatelju isplatu inicijalne rate zajamčene vrijednosti kad se uspostavi čisto vlasništvo. Nakon što zemlja bude prodana prodavatelj će primiti konačnu isplatu koja, uključujući inicijalnu ratu zajamčene vrijednosti, iznosi minimalno 80% od ukupne ostvarene cijene.

Što je početna rata?

Početna rata je iznos kojeg Investitor plaća Prodavatelju i njome se osigurava mehanizam kojim se sva „očišćena“ zemljišta unutar jednog projekta konsolidiraju u jedinstveni pravni entitet.

Ovaj mehanizam je nužan da bi se omogućila učinkovita prodaja zemljišta. U suprotnom, bilo bi iznimno teško, gotovo nemoguće izvršiti prodaju različitih zemljišta koja su u suvlasništvu možda čak i stotina ljudi, a za što bi bile potrebne stotine ugovora/ potpisa/ pregovora.

Sâmo zemljište predstavlja osiguranje za početnu ratu koju isplaćuje Investitor. Nadalje, Investitor nema prava zatražiti povrat iznosa ako se zemljište zbog bilo kojeg razloga ne može prodati. Svi prodavatelji zadržavaju svoja prava na udio od konačne prodaje nakon primanja iznosa početne rate.

S obzirom da Investitor preuzima rizik hoće li zemljište biti prodano, početna rata bit će nizak postotak željene prodajne cijene – najvjerojatnije oko 5%.

Investitor će pod pravnom obvezom i nadzorom Terra Adriatice nastojati postići prodaju zemljišta po najvišoj mogućoj cijeni. Zatim će nadoknaditi svoje troškove uz prinos te poticajnu naknadu u iznosu od 2% vrijednosti razlike između konačne prodajne cijene i početne rate.

Spomenuta poticajna naknada osigurava usklađivanje interesa svih triju strana za postizanje najviše moguće cijene prilikom prodaje zemljišta.

Preostali iznos (neto prihod) dijeli se između Prodavatelja, kojem pripada 90% iznosa, i Terra Adriatice, kojoj pripada 10% iznosa.

Koliki iznos dobivam prodajom svog zemljišta?

Primit ćete 90% konačnog neto prihoda od prodaje zemljišta. Računajući i početnu ratu, realno očekujemo da će Vam pripasti više od 80% iznosa prodajne cijene.

Konačan neto prihod je ostatak prihoda od prodaje zemljišta nakon što se oduzmu sve naknade i vezani troškovi.

Važno je znati da su troškovi Investitora i početna kamata od 2% poznata varijabla, no troškovi vezani uz postupak ishođenja čistog vlasništva (npr. pravne i geodetske naknade itd.) neizbježno ovise o složenosti slučaja.

Međutim, očekujemo da spomenuti vezani troškovi neće znatno utjecati na konačan neto prihod – naša procjena je da će iznositi između 2% i 5% od konačne prodajne cijene.

Niže je ilustracija troškova, uz pretpostavku da će se zemljište prodati po cijeni od €100.000 i da će varijabilni troškovi biti 4% od prodajne cijene (što je blizu gornje granice očekivanih troškova).

Postignuta prodajna cijena:
€ 100.000
Umanjena za:
undefined
Procijenjeni varijabilni troškovi
- € 4.000
Povrat početne rate (već plaćene Prodavatelju)
- € 5.000
Investitorov prinos *
- € 1.800
Investitorova poticajna naknada 2%
- € 1.900
Neto prodajni prihodi:
€ 87.300
Udio Terra Adriatice 10% od prodajnih prihoda
- € 8.730
Ukupni prihodi:
undefined
Početna rata **
€ 5.000
Konačan iznos *** (90% od neto prodajnih prihoda)
€ 78.570
Prihodi Prodavatelja ukupno:
€ 83.570
Izraženo u postotku od prodajne cijene
84%

* Pretpostavljen godišnji prinos od 10% od investicije u trajanju 2 god.

** Plaćena kad se uspostavi čisto vlasništvo

*** Plaćen nakon prodaje zemljišta

Kada ću primiti sredstva?

Prodavatelj će primiti sredstva u dvije rate: početna rata i konačan iznos.

Početnu ratu plaća Investitor kada se uspostavi čisto vlasništvo nad zemljištem. Očekivano potrebno vrijeme za uspostavu čistog vlasništva je između 3 i 7 godina, ovisno o složenosti slučaja.

Konačan iznos (90% od neto prodajnih prihoda) bit će isplaćen nakon prodaje zemljišta. Očekivano vrijeme za prodaju zemljišta je između 1 i 2 godine od uspostave čistog vlasništva.

Tko odlučuje kolika je vrijednost zemljišta?

U konačnici, odlučit će tržište. Naš Locksmith koncipiran je kako bi svim stranama – Vama (prodavatelju), Terra Adriatici i Investitoru – osigurao maksimalan poticaj i uskladio interese, da bismo postigli što veću moguću vrijednost zemljišta prilikom prodaje.

Radit ćemo s potpunom transparentnošću u cilju postizanja najviše moguće cijene. Nekoliko je načina da to postignemo: naprimjer, Vaše zemljište udružit ćemo sa susjednima, da bismo postigli veću površinu zemljišta, a time i snažniji interes projektanata. Također, tamo gdje je moguće, nastojat ćemo prenamijeniti zemljište iz, recimo, poljoprivrednog u građevinsko, kako bismo potaknuli priljev investicija. Za taj proces očekujemo i podršku lokalnih vlasti.

Što mi osiguravate?

Kao dio Locksmitha, investitor će Vam garantirati isplatu inicijalne rate zajamčene vrijednosti kada se uspostavi čisto vlasništvo. Taj inicijalni iznos odražava investitorov rizik te je znatno niži od očekivane prodajne cijene.

Nakon ishođenja čistog vlasništva, maksimizirat ćemo vrijednost zemljišta, kao što je objašnjeno u prethodnom odgovoru. Ovisno o složenosti pojedinog slučaja, taj proces mogao bi trajati 1-2 godine. Kada prodamo zemljište, prema ugovoru ćete primiti daljnju uplatu, kojom Vaš udio u cjelokupnom procesu doseže barem 80% vrijednosti prodajne cijene.

Što ako se predomislim u vezi prodaje zemljišta?

Jednom kad sklopite Locksmith ugovor, obvezni ste prodati zemljište, jer to je jedini način da svaka strana Locksmitha dobije povrat svojih ulaganja u realizaciju procesa.

Ako pristanem potpisati Locksmith ugovor, koje su moje obveze?

Sklapanjem Locksmitha, obvezujete se da ćete nam pružiti uvid u sve informacije vezane za zemljište ako, kako i kada ih zatražimo od Vas. Kada uspostavimo čisto vlasništvo, Vaše zemljište ujedno postaje i zalog – zauzvrat primate inicijalnu ratu prije prodaje i svoj udio od cjelokupnog procesa nakon prodaje.

Kako Terra Adriatica ostvaruje zaradu?

Jedini način na koji zarađujemo od Locksmith ugovora je prilikom prodaje zemljišta – tada uzimamo naknadu za pružene usluge u visini 10% od prodajne vrijednosti.

Neovisno o tome, u svakom trenutku za kupnju su Vam dostupna i opcionalna izvješća, u kojima Vam dajemo pregled mogućih prava na zemljište. Nekoliko je vrsti izvješća, koja se razlikuju u razini prikazanih detalja. Za više informacija, možete posjetiti naš odjeljak Rješenja.

Zašto koristiti Terra Adriaticu?

Naše usluge možete koristiti ako želite ostvariti vrijednost od prodaje zemljišta na koje imate pravo.

To biste mogli postići i sami – pod uvjetom da imate neograničeno mnogo vremena i novaca. Ako se ipak odlučite za taj smjer, možemo Vam ponuditi naša plaćena izvješća kako bismo Vam pomogli na ovom iznimno napornom putu. Međutim, uvjereni smo da ćemo se mi pokazati kao Vaš najučinkovitiji suputnik u ostvarivanju tog cilja.

Čak i ako smatramo da je vjerojatnost da imate vlasnička prava mala, bilo bi dobro da nam, bez drugih obaveza s Vaše strane, omogućite daljnje čuvanje Vaših podataka – možemo Vas kontaktirati kasnije, ako se pojave nove informacije koje bi mogle utjecati na Vaš status u našoj bazi. Baze podataka neprestano se ažuriraju, stoga se Vaši izgledi za posjedovanje vlasničkih prava mogu promijeniti.


Imaš li
3 minute?
Budi frend!